rhy.fi
Etusivu
Kalenteri Suojattu
Johtokunta
Toimintakert.+-suun. Suojattu
Syys/Kevät kokoukset Suojattu
Ampumarata Suojattu
Jäsenanomus Suojattu
MY:n säännöt ja laki Suojattu

 

 

Etusivu

Tervetuloa Karjalohjan Metsästysyhdistyksen nettisivuille!

Karjalohjan Metsästysyhdistys on vuonna 1946 perustettu paikallinen metsästysseura.

Seura on tarkoitettu karjalohjalaisille metsästyksestä kiinnostuneille ja jotka haluavat olla mukana järjestäytyneessä metsästyksessä.

Seuran tavoitteena on tarjota jäsenistölleen paikkakunnalla monipuolisia metsästysmahdollisuuksia.

Seura pyrkii vuokraamaan Karjalohjan alueella metsästykseen soveltuvat maa-alueet kattavasti siten, että yhtenäinen ja kannanhoidollisesti asianmukainen metsästystoiminta on mahdollista yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Seuran alueella jäsenet harjoittavat pienriistan ja -petojen metsästystä, luvanvaraisten riista- ja petoeläinten metsästystä pääosin seurueina ja riistanhoitoa.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös